Animace
3D animace vesnice slovanů - aktualizace 2018

3D animace vesnice slovanů, která byla zdokumentovaná v oblasti Pivovarské zahrady v Českém Krumlově. Ve spolupráci s firmou Virtual History byla spolu s dalšími interaktivními prvky poskytnuta Regionálnímu muzeu v Českém Krumlově do zrekonstruované archeologické expozice.
Ukázka 3D rekonstrukce dvou rondelů objevených při záchranném archeologickém výzkumu obchvatu Kolína. Jeden z nich přitom dosahuje průměru 220 m a je tak jedním z nejimpozantnějších.
3D rekonstrukce modelu Kutné Hory z první poloviny 19.století byla vytvořena v rámci diplomové práce na UHK - 2013. Bylo vymodelováno celé město a jedním z výstupů byla animace prostředí GIS a funkčnost 3D modelů v tomto systému.
3D rekonstrukce významné neolitické lokality v Anatolii, existující mezi lety 7500 - 5700 př. n. l. Animace je pouhou ukázkou rozsáhlé rekonstrukce podoby lokality a interiéru jedné z obytných jednotek.
3D rekonstrukce významné archeologické lokality Bylany u Kutné Hory. Krajina vytvořena z vrstevnic a umístění a počet obydlí je dle archeologických plánů v GIS.
3D rekonstrukce významné archeologické lokality Bylany u Kutné Hory. Krajina vytvořena z vrstevnic a umístění a počet obydlí je dle archeologických plánů v GIS.
Animace vytvořena pro konferenci EAA 2014 v Istanbul a Archeologický ústav AV ČR. 3D rekonstrukce dlouhého neolitického domu z archeologického výzkumu v Praze - Vinoř.
Ve spolupráci s www.zákopy.cz byl vytvořen 3D model rekonstrukce části zákopové linie z I. světové války z oblasti Východních Karpat. Podkladem je kolekce fotografií ze které byl vytvořen 3D fotogrammetrický model a ten upraven do jednoduché ukázky prezentačního výstupu.
Ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR byla vytvořena animace shrnující postup grafických prací pro grantový projekt NAKI na mezinárodní konference EAA a PPA.
Testovací fotogrammetrie velkomoravského hrobu