PETR VAVREČKA

3D TECHNOLOGY, VISUALISATION & ARCHAEOLOGICAL RECONSTRUCTION, DIGITAL SURVEY- Web je vytvořen jako portfolio mé dosavadní práce a prezentace teoretických i praktických znalostí v oboru. -Zaměřuji se na digitální postupy a metody využívající moderní technologie pro odborný výzkum, zvláště pak na vizualizace v oblasti muzejnictví, historie a archeologie. Zajištuji při konečném výstupu digitální data fungující v 3D prostředí nebo v geografických informačních systémech.

Obsah tohoto webu zahrnuje ukázky vlastní digitální tvorby v rámci významnějších vědeckých projektů a soukromých zakázek, od digitalizace archeologických dat, 3D rekonstrukce nemovitých struktur, vizualizace, až po výstupy 3D modelů získaných 3D skenováním nebo 3D fotogrammetrií. Výstupy maji široké uplatnění, např.: muzejních expozicích, odborných publikacích, dotykových displejích, webových muzejních a archeologických prezentacích, nebo jsou využívány při hlubším analytickém studiu dané archeologické situace.

Studium jsem započal v oboru "počítačové podpory v archeologii" na FF UHK. Dále jsem absolvoval magisterské studium oboru Archivnictví: Moderní systémy. Šest let jsem byl zaměstnán v Archeologickém ústavu AV ČR na řešení grantových projektů jakým je např. Virtuální archeologické muzeum Neolitu nebo 3D zpracování církevních staveb na Pražském Hradě. Aktuálně pro ARUP pracuji externě. Věnuji se plně modelováním pro muzea, univerzity a další instituce na živnostenské oprávnění a k tomu pracuji jako IT odborník v oddělení archivní správy na Misterstvu vnitra ČR.

Technologie samotná a zkušenosti v oboru se projevují na stále se zvyšující kvalitě rekonstrukcí, digitálních dat a vizualizací. Každý projekt nehledě na rozsah je unikátní, zajímavý a jedinečný. Mé služby jsou tak otevřeny každému, kdo má zájem o atraktivní prezentaci své instituce, kvalitní dokumentaci archeologického výzkumu, postprodukci digitálních fotografií či zpracování digitálních dat atd.


Bibliografie na Academia.eduOdkaz ke stažení Curriculum Vitae (pdf. 383 kB)
životopis


Pokud se Vám má práce líbí - můžete mě podpořit jakoukoli částkou na Bitcoin (BTC) peněženku:

1PgcGpQ3674SPGuYpG6kR4E9SzKPuunGGB

Předkládaný obrazový materiál je mým autorským dílem, na který se vztahuje autorský zákon č. 121/2000 Sb. V případě nekomerčního/vědeckého využití bude převzatý pramen řádně citován. Autor žádá být informován o využití jeho díla prostřednictvím emailu: archaeo3D@gmail.com